หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,973,309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,283,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,765 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,290,613 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,998 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,762 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,652 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 804,186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,574 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,562 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 791,093 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,966 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 769,341 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียน ชั้นป.1 และ 4 ห้อง โครงการห้องเรียนพิเศษESM
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 28 ก.พ. 57
ยินดีต้อนรับคณะทอดผ้าป่าการศึกษา โดยการนำของหลวงพ่อคำนึง จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 28 ก.พ. 57
โรงเรียนวัดขรัวช่วยกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 10 -12 มี.ค. 57
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 28 ก.พ. 57
การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2557 20 - 24 มีนาคม 2557
โรงเรียนเทพา | 28 ก.พ. 57
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 27 28 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 28 ก.พ. 57
วันที่ 17 มีนาคม 2557 โรงเรียนรับการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 57
สอบปลายภาคนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ในเดือนมีนาคม
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 57
สรุปการทดสอบการอ่าน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
แนวทางดำเนินการสอบวัดตความสามารถด้านการอ่านป.3และป.6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
คู่มือการสอบอ่าน ป.6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
คู่มือการสอบอ่าน ป.3
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปลายภาคเรียนที่ 2 /2556
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 27 ก.พ. 57
จัดสรรงบประมาณ จัดการศึกษาอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ผลสอบ NT ป.3 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ผลสอบ O-NET ป.6 ทุกโรงเรียนเรียง สูง->ต่ำ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 27 ก.พ. 57
ผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
ประกาศ ผลสอบสอบห้องเรียน MEP ชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 27 ก.พ. 57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลาบริการสุขภาพ
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 27 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 27 ก.พ. 57
25 ก.พ.2557 นายประภาส นวลจันทร์ ออกแนะแนวเพื่อศึกษาต่อให้กับนักเรียน รร.บ้านทอนเหรียน/บ้านหนองกก
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ก.พ. 57
โรงเรียนอนุบาลละงู รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล1 27 ก.พ. - 3 มี.ค.57 ชั้น ป.1 6-10
โรงเรียนอนุบาลละงู | 27 ก.พ. 57
โรงเรียนหนองบัวรีฯ ขอยกเลิกประกาศของโรงเรียนหนองบัวรีฯ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 27 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 27 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 27 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมปั่นปันน้ำใจให้น้อง สร้างห้องน้ำห้องส่วม วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดตโปทาราม | 27 ก.พ. 57
เผยแพร่งาน (นางสารีย์ ศิริ)
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 27 ก.พ. 57
เปิดสอน Summer ภาคฤดูร้อน 56
โรงเรียนสิรินคริสเตียน | 27 ก.พ. 57
ตารางการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ก.พ. 57
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 27 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา | 27 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค 2/2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ก.พ. 57
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 27 ก.พ. 57
ประกาศชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2557
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 27 ก.พ. 57
ชำระค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 27 ก.พ. 57
คืนสู่เหย้า 93 ปี โรงเรียนดงบังวิทยา
โรงเรียนดงบังวิทยา | 27 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 27 ก.พ. 57
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดท่าข้าม | 27 ก.พ. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ครั้งที่ 63 ) ณ. เมืองทองธานี กทม.
โรงเรียนวัดท่าข้าม | 27 ก.พ. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557‏
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 57
เหรีญทองชนะเลิศ ประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นครพนม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.พ. 57
ชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสีงานนิทรรศการนิพิธศิลปทัศนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๓๐-๓๑ ม.ค.๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.พ. 57
การจ้างอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 27 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 30/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th